MU NCIG TEB CHAW SIAB HLUAS NKAUJ 2018

MU NCIG TEB CHAW SIAB HLUAS NKAUJ 2018
nyob zoo tsog cov niam cov txiv thov nej pab tshawb qa kv tu channel no thiab nawb lo yog kv xav thov kom nej pab subscribe rau kv thiab nawb lo yog pnyob zoo tsog cov niam cov txiv thov nej pab tshawb qa kv tu channel no thiab nawb lo yog kv xav thov kom nej pab subscribe rau kv thiab nawb lo yog pnyob zoo tsog cov niam cov txiv thov nej pab tshawb qa kv tu channel no thiab nawb lo yog kv xav thov kom nej pab subscribe rau kv thiab nawb lo yog p